Hywel Jones


Mae Dr Hywel Jones yn gweithio i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ers 2003. Astudiodd ystadegaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar ôl graddio ymunodd â Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth yn Swyddfa Ystadegau Busnes yr Adran Diwydiant yng Nghasnewydd. Symudodd i’r Swyddfa Gymreig yn 1988, lle bu’n gweithio ar ystadegau sawl pwnc. Fe oedd yn gyfrifol am Arolwg Cymdeithasol Cymru 1992, yr arolwg mwyaf erioed i ymdrin â’r Gymraeg. Cyhoeddodd nifer o fwletinau ystadegol am y Gymraeg a thra’n gyfrifol am ystadegau ysgolion rhoddodd gychwyn ar y cyhoeddiad ystadegol blynyddol Y Gymraeg yn yr Ysgol. Mae’n ystadegydd siartredig ac yn gymrawd o’r Gymdeithas Ystadegol Frenhinol.

Hywel Jones, 'Goblygiadau newid ym mhroffeil oedran siaradwyr Cymraeg', Gwerddon, 2, Hydref 2007, 12-34.