Hefin Gwilym


Mae Hefin Gwilym yn Gyfarwyddwr Gweithredol Astudiaethau Gwaith Cymdeithasol yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor. Ef hefyd yw Cydlynydd y Cwrs gradd MA mewn Gwaith Cymdeithasol Uwch. Y mae wedi cyhoeddi ar amrywiaeth o bynciau, gan cynnwys gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer oedolion yng Nghymru ac iechyd meddwl.

Sally Baker, Hefin Gwilym, a Brian J. Brown, 'Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 28-44.