Anwen Elias


Mae Dr Anwen Elias yn ddarlithydd yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Mae ei gwaith ymchwil wedi canolbwyntio ar bleidiau cenedlaetholgar lleiafrifol a’u hagweddau tuag at Ewrop, a dyma yw pwnc ei chyfrol Minority Nationalist Parties and European Integration: A Comparative Study (Routledge, 2009). Mae Anwen hefyd wedi ymchwilio i brosesau datganoli a chystadleuaeth bleidiol ranbarthol yng ngorllewin Ewrop.  Ariannwyd y gwaith ymchwil ar gyfer yr erthygl hon gan Ysgoloriaeth Saunders Lewis, a ddyfarnwyd gan Gronfa Goffa Saunders Lewis.

Anwen Elias, 'Pleidiau cenedlaetholgar lleiafrifol ac ymaddasu i ddatganoli: Astudiaeth gymharol o Blaid Cymru a’r Bloque Nacionalista Galego', Gwerddon, 7, Ionawr 2011, 45-65.