Noel Davies


Cyn ymddeol o fod yn weinidog gyda’r Annibynwyr, bu’r Dr Noel Davies yn darlithio mewn diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caerfyrddin. Graddiodd mewn gwyddoniaeth ym Mangor yn y 1960au ac ar ôl ymddeol ailafaelodd mewn astudiaethau gwyddonol, gan raddio eto yn 2013, y tro hwn o'r Brifysgol Agored. Ar hyn o bryd mae Dr Davies yn gwneud ymchwil pellach ar fôn-gelloedd ar gyfer gradd Meistr yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'n aelod o Fwrdd Golygyddol Gwerddon ac yn paratoi cyfrol ar Gristnogaeth a gwyddoniaeth ar y cyd â Dr Hefin Jones (Prifysgol Caerdydd).

Noel Davies, 'Rôl bôn-gelloedd yn adfer meinwe cardiaidd: gwerthuso triniaethau ac adnabod risg', Gwerddon, 20, Hydref 2015, 61-79.

Noel A. Davies, 'Ymateb ffydd i wyddoniaeth gyfoes', Gwerddon, 4, Gorffennaf 2009, 36-50.