Brian J. Brown


Mae Brian J. Brown yn Ddarllenydd mewn Cyfathrebu Iechyd ym Mhrifysgol De Montfort. Mae ganddo ddiddordeb mewn cwestiynau athronyddol yn ymwneud â natur iaith ac ystyr ar draws amrywiaeth o feysydd testun yn y gwyddorau cymdeithasol a meddygol, ac mae wedi cyhoeddi’n helaeth yn y meysydd hyn.

Sally Baker, Hefin Gwilym, a Brian J. Brown, 'Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 28-44.