Phylip Brake


Mae Phyl Brake yn gweithio fel darlithydd yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru lle mae’n arwain rhaglen ymchwil. Dros y blynyddoedd mae wedi ysgrifennu llawer o werslyfrau dysgu Cymraeg ar bob lefel – o gyrsiau i ddechreuwyr pur hyd at gyrsiau gloywi iaith i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, ond Ieithyddiaeth, yn enwedig Ieithyddiaeth Gymdeithasegol, neu Sosio-ieithyddiaeth, yw ei brif ddiddordeb. Ymhlith ei brosiectau ymchwil presennol y mae astudiaeth sosio-ieithyddol o’r gwallau iaith llafar a wneir gan ddysgwyr y Gymraeg, y gydberthynas rhwng cyrhaeddiad dysgwyr a’r defnydd o’r Gymraeg a wneir ganddynt tu allan i’r dosbarth, a thueddiadau ieithyddol siaradwyr Cymraeg gorllewin Cymru.

Phylip Brake, 'Amrywio ieithyddol ymhlith siaradwyr Cymraeg Treorci ar ddiwedd y saithdegau', Gwerddon, 7, Ionawr 2011, 9-44.

Phyl Brake, 'Astudiaeth gychwynnol o wallau iaith llafar dysgwyr Cymraeg i oedolion profiadol', Gwerddon, 12, Rhagfyr 2012, 24-52.