Sally Baker


Mae Dr Sally Baker yn Gymrawd Ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys diwygio lles neo-ryddfrydol a hunaniaeth genedlaethol yn ogystal â chymwysiadau newydd a datblygiadau o theori Bourdieusaidd. Y mae wedi cyhoeddi’n helaeth, yn arbennig mewn cysylltiad â chefn gwlad Cymru.

Sally Baker, Hefin Gwilym, a Brian J. Brown, 'Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 28-44.