Hunydd Andrews


Mae Hunydd Andrews yn Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor, ac addysg ddwyieithog yw ei phrif ddiddordeb. O Belffast, derbyniodd ei haddysg gynradd trwy gyfrwng yr Wyddeleg a’i haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Saesneg. Aeth ymlaen i astudio ym Mangor, gan dderbyn BA yn 2001 ac MA yn 2003. Mae gwaith Hunydd dan nawdd y Ganolfan ESRC wedi cynnwys prosiectau ar ddarpariaeth addysg ddwyieithog yng Nghymru o gylchoedd meithrin i’r brifysgol. Ar y cyd â Chanolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, mae hi hefyd yn cynnal astudiaeth o brofiadau oedolion sydd yn dysgu Cymraeg.

Hunydd Andrews, 'Llais y dysgwr: Profiadau oedolion sydd yn dysgu Cymraeg yng ngogledd Cymru', Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 37-58.