Philip Jonathan


Modelydd ystadegol yng nghwmni Shell ac Adran Mathemateg ac Ystadegaeth Prifysgol Caerhirfryn yw Philip Jonathan. Mae’n astudio amgylchedd ffisegol, gan gynnwys eithafion stormydd morol a gwasgariad nwyon yn yr atmosffer trwy ddefnyddio dulliau gwerthoedd eithaf a gofodol-amserol.

Philip Jonathan, ‘Cynrychioliad amharamedrig ar gyfer cyd-newidynnau amlddimensiynol mewn model gwerthoedd eithaf, â chymhwysiad eigionegol’, Gwerddon, 33, Hydref 2021, 68–84.