Aled Isaac


Yn wreiddiol o Ferthyr Tudful, astudiodd Aled Isaac Ffiseg ym Mhrifysgol Cymru Abertawe.  Cwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Abertawe drwy weithio gyda grŵp Ffiseg arbrofol yn yr adran. Aeth ymlaen i fod yn ymchwilydd ôl-ddoethurol am rai blynyddoedd, cyn cael ei benodi’n ddarlithydd, wedi’i gyllido’n rhannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Erbyn hyn mae Aled Isaac yn uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn gwneud gwaith ymchwil ar wrthfater, a hynny yn yr adran ac fel rhan o ALPHA, sydd wedi’i sefydlu yn CERN, Genefa.

Hywel Turner Evans ac Aled Isaac, ‘Cronni Plasma o Bositronau’, Gwerddon, 33, Hydref 2021, 55–67.