Hywel Turner Evans


Mae Hywel Turner Evans yn fyfyriwr PhD yn yr Adran Ffiseg, Prifysgol Abertawe, dan oruchwyliaeth Dr Aled Isaac a’r Athro Mike Charlton. Mae’n ymchwilio i bositronau, sef gwrthronynnau electronau. Yn wreiddiol o Aberystwyth, cwblhaodd Hywel ei radd MPhys ym Mhrifysgol Abertawe a bu’n gweithio fel myfyriwr dros yr haf yn CERN, Genefa, ar y gwrthdrawydd hadronau mawr. Ariennir doethuriaeth Hywel drwy Ysgoloriaeth Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a’r Coleg Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe.

Hywel Turner Evans ac Aled Isaac, ‘Cronni Plasma o Bositronau’, Gwerddon, 33, Hydref 2021, 55–67.