Meilyr Jones


Yn wreiddiol o Fangor, mae Meilyr Jones yn fyfyriwr PhD dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Astudiodd Meilyr gwrs Chwaraeon israddedig a chwrs meistr yn ddwyieithog yn y brifysgol honno.

Carwyn Jones, Meilyr Jones a Daisie Mayes, 'Adnabod y peryglon – dadansoddiad cychwynnol o gamblo ymysg myfyrwyr chwaraeon', Gwerddon, 33, Hydref 2021, 33–54.