Elen Ifan


Mae Elen Ifan yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn ymwneud yn bennaf â’r berthynas rhwng geiriau a cherddoriaeth mewn gwahanol ffyrdd, a’r modd y mae croestoriad y ddwy gelfyddyd yn ymddangos mewn gweithiau unigol, yn dylanwadau artistiaid penodol ac yn cyfrannu at ddisgwyliadau diwylliannol. Cwblhaodd ei gradd ddoethurol ym Mhrifysgol Bangor yn 2017 ar berthynas gwaith T. Gwynn Jones â cherddoriaeth.

Elen Ifan, 'Astudiaethau cerddo-lenyddol yng Nghymru: y diffyg a’r galw', Gwerddon, 33, Hydref 2021, 6–32.