Einion Dafydd


Roedd Einion Dafydd yn Ddarlithydd mewn Astudiaethau Seneddol a Deddfwriaethol yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ac Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd rhwng 2014 a 2018. Bu’n Ysgolhaig Gwadd ym Mhrifysgol Wisconsin-Madison ac ym Mhrifysgol Pittsburgh (UDA), yn KU Leuven (Gwlad Belg), ac ym Mhrifysgol Tampere (y Ffindir). Dyfarnwyd iddo ddoethuriaeth gan Brifysgol Aberystwyth am ei waith ar ddisgyblaeth bleidiol yn Senedd Ewrop. Mae ei ymchwil hefyd wedi ffocysu ar weithgaredd Ewropeaidd Llywodraeth Cymru ac ar etholiadau datganoledig Cymreig. Cyhoeddwyd ei astudiaethau mewn amryw gyfnodolion gan gynnwys Parliamentary Affairs a’r Journal of Legislative Studies.

Einion Dafydd, ‘Yr Eglwys Gatholig Rufeinig a’r Undeb Ewropeaidd: Crefydd a Llywodraethiant yn yr Unfed Ganrif ar Hugain’, Gwerddon, 32, Mawrth 2021, 26–56.