Alison Rees Edwards


Mae Alison Rees Edwards, MA, yn Uwch Ddarlithydd yn Nisgyblaeth Academaidd Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ei phrif ddiddordebau yn ymwneud â datblygiad plant, gan ganolbwyntio'n benodol ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Charlotte Greenway ac Alison Rees Edwards, Agweddau Athrawon tuag at ADCG: Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer y Dyfodol, Gwerddon, 32, Mawrth 2021, 7–25.