Jerry Hunter


Mae Jerry Hunter yn Athro yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor. Bu hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Harvard a Phrifysgol Caerdydd. Mae meysydd ei ymchwil yn amrywiol iawn ac mae wedi cyhoeddi am lenyddiaeth Gymraeg o bob cyfnod, o'r Oesoedd Canol i lenyddiaeth gyfoes. Yn ogystal â nifer o erthyglau, mae wedi cyhoeddi pump o gyfrolau academaidd, pump o nofelau ac un nofel fer ar gyfer plant. Enillodd wobr 'Llyfr y Flwyddyn' Llenyddiaeth Cymru yn 2004 a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2010. Mae wedi cyflwyno a chyd-sgriptio tair cyfres ddogfen ar gyfer S4C, gan gynnwys un a enillodd wobr Gwyn Alf Williams BAFTA Cymru.

Jerry Hunter, ‘Perthnasedd Poen ac Undonedd: Kate Roberts a Ffuglen y 1930au’, Gwerddon, 32, Mawrth 2021, 57–69.