Wyn Morris


Mae Wyn Morris yn ddarlithydd mewn Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyhoeddodd sawl papur ym maes mentergarwch gwledig, gan ganolbwyntio ar fentergarwch ffermio, yn ogystal â datblygiad technoleg mewn ffermio.

Robert Bowen a Wyn Morris, ‘Egni adnewyddadwy: cyfle i ffermwyr arallgyfeirio mewn amgylchedd busnes heriol?’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 112-133.