Robert Bowen


Mae Dr Robert Bowen yn ddarlithydd mewn mentergarwch rhyngwladol yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys mentergarwch gwledig, yn enwedig twf mewn busnesau bwyd a diod bychain a chanolig. Y mae hefyd wedi cynghori Llywodraeth Cymru ar frandio bwyd a diod Cymreig ar lefel rhyngwladol. Hefyd, bu’n ddarlithydd mewn Busnes gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle y gwnaeth ddatblygu’r rhaglen o gyrsiau Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg.

Robert Bowen a Wyn Morris, ‘Egni adnewyddadwy: cyfle i ffermwyr arallgyfeirio mewn amgylchedd busnes heriol?’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 112-133.