Huw L. Williams


Mae Huw L. Williams yn uwch-ddarlithydd mewn Athroniaeth ac yn ddarlithydd cysylltiol gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ei ddiddordebau pennaf yw athroniaeth wleidyddol a hanes meddwl gwleidyddol, ac mae’n awdur y golofn ‘Socrates ar y Stryd’ ar gyfer cylchgrawn O'r Pedwar Gwynt. Y mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar John Rawls a chyfiawnder byd-eang, ac mae ar fin cyhoeddi cyfrol arall yn y Gymraeg gyda Gwasg Prifysgol Cymru, sef Ysbryd Morgan: Adferiad y Meddwl Cymreig. Ef yw Deon y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Huw L. Williams, ‘Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 7-30.