Laura Beth Davies


Graddiodd Laura Beth o Goleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen, mewn Ieithoedd Modern a Chanoloesol, gan dreulio blwyddyn yn addysgu Saesneg yn Llydaw. Cwblhaodd radd Meistr yn y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ganolbwyntio ar bolisi iaith mewn addysg. Derbyniodd ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn astudio tuag at ddoethuriaeth, gan ymchwilio i ddewisiadau ieithyddol dysgwyr galwedigaethol yn y sector Addysg Bellach. Yn ystod ei doethuriaeth, bu’n arwain seminarau israddedig ar ddiwylliant a pholisi Cymraeg, ynghyd â dysgu Cymraeg i ddechreuwyr. Dyfarnwyd ei doethuriaeth iddi yn 2019 ac mae bellach yn gweithio fel ymchwilydd addysg yn y sector cyhoeddus.

Laura Beth Davies, ‘Cyflogadwyedd, cyfrifoldeb,cael digon o’r Gymraeg? Dewisiadau ieithyddol dysgwyr Addysg Bellach’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 59-82.