Christopher Shank


Mae Dr Christopher Shank yn aelod o staff ym Mhrifysgol Bangor ac mae’n ieithydd corpws sy’n edrych ar iaith a gwybyddiaeth trwy lygaid defnydd a swyddogaeth. Mae ei ddiddordebau a’i ffocws ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnydd, amrywiaeth a newid ieithyddol, yn benodol ar amrywiaeth cystrawennol a phatrymau newid, mewn cyd-destunau cydamserol a thrawsamserol, ac mae diddordeb arbennig ganddo mewn gramadegoli. Mae ei waith yn defnyddio modelu ystadegol datblygedig a theorïau, egwyddorion a syniadau sy’n deillio o feysydd ieithyddiaeth hanesyddol, sosioieithyddiaeth, cystrawen, semanteg, dadansoddi disgwrs beirniadol a dadansoddi disgwrs.

Peredur Webb-Davies a Christopher Shank 'Defnydd hanesyddol a chyfoes o ‘mynd i’ yn y Gymraeg: Astudiaeth o ramadegoli fel newid ieithyddol', Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 23-39.