Peredur Webb-Davies


Mae Peredur Webb-Davies yn uwch-ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn arbenigo mewn ieithyddiaeth Gymraeg a dwyieithrwydd. Cwblhaodd ei radd Bagloriaeth (2002) a’i radd Meistr (2004) mewn astudiaethau Eingl-Sacsoneg, Norseg a Chelteg ym Mhrifysgol Caergrawnt, cyn cwblhau doethuriaeth ar ieithyddiaeth dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor (2010). Mae wedi cyhoeddi ymchwil ar bynciau megis cyfnewid cod yn iaith siaradwyr Cymraeg ac mewn amrywiaeth sosioieithyddol mewn gramadeg Cymraeg cyfoes, ac mae diddordeb arbennig ganddo mewn newid ieithyddol yn y Gymraeg. Cafodd ei fagu ym Modfordd ar Ynys Môn ac mae bellach yn byw ym Mhorthaethwy gyda’i wraig a’i fab.

Peredur Webb-Davies a Christopher Shank 'Defnydd hanesyddol a chyfoes o ‘mynd i’ yn y Gymraeg: Astudiaeth o ramadegoli fel newid ieithyddol' Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 23-39.