Robert Palmer


Magwyd Robert Ieuan Palmer yng Nghwm Rhondda cyn graddio gyda BSc mewn Ffiseg ac MSc mewn Ffiseg Meddygol o brifysgolion Aberystwyth ac Abertawe. Derbyniodd ei ddoethuriaeth o Brifysgol Abertawe yn 2016 am ei draethawd ymchwil ar ddadansoddiad awtomatig o ddelweddau meddygol. Erbyn hyn, mae’n gweithio i Cedar, sef canolfan ymchwil technoleg gofal iechyd sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac mae’n gymrawd ymchwil anrhydeddus yng Ngrŵp Ymchwil Peirianneg Fiofeddygol Prifysgol Caerdydd. Fel rhan o’i waith, mae’n aelod o dîm dadansoddi’r Rhaglen PROMs, PREMs ac Effeithiolrwydd cenedlaethol GIG Cymru.

Robert Ieuan Palmer, Kathleen Withers, Amanda Willacott a Grace Carolan-Rees 'Gwella gwasanaethau gofal iechyd â chymorth cleifion: Casglu PROMs a PREMs ledled Cymru' Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 40-67.