Gwenno Griffith


Astudiodd Gwenno tuag at radd yn y Gymraeg yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, a gradd MA mewn Llenyddiaeth Gymraeg yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, cyn astudio tuag at ddoethuriaeth yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, gan dderbyn ei gradd yn 2018. Ei maes oedd newid ymddygiad ieithyddol, gan edrych ar sut i gynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol yn y Gymraeg. Ar ôl gorffen ei doethuriaeth, bu’n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, am ddwy flynedd, ac erbyn hyn mae’n gweithio fel Cynghorydd ar Bolisi’r Iaith Gymraeg gyda’r Construction Industry Training Board (CITB).

Osian Elias a Gwenno Griffith, ‘"Mae hergwd cyn bwysiced â hawl": newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg’, Gwerddon, 29, Hydref 2019, 59–80.