Osian Elias


Mae Osian Elias yn ddarlithydd Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Abertawe ers 2017. Cwblhaodd ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar y gorgyffwrdd rhwng meysydd iaith, seicoleg a daearyddiaeth. Prif ddiddordebau ymchwil Osian yw’r ymdrechion i adfer ieithoedd a’r heriau sydd ynghlwm wrth ymgymryd â pholisïau o’r fath. Cyfuna Osian y diddordebau ymchwil hyn â’i gyfrifoldebau addysgu, gan fanteisio ar yr hyn y mae Daearyddiaeth fel disgyblaeth yn medru ei chynnig i’r astudiaeth o amrywiaeth ieithyddol.

Osian Elias a Gwenno Griffith, ‘"Mae hergwd cyn bwysiced â hawl": newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg’, Gwerddon, 29, Hydref 2019, 59–80.