Lisa Lewis


Mae Lisa Lewis yn Athro Astudiaethau Theatr a Pherfformiad yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol ac yn gyd-gyfarwyddwr ar y Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Prifysgol De Cymru. Mae’n brif ymchwilydd y prosiect ymchwil pedair blynedd ‘Deialogau Diwylliannol Cymreig a Chasi’ a noddir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme. Mae’n awdur nifer o gyhoeddiadau ar berfformiad a diwylliant Cymraeg a Chymreig, yn cynnwys ei llyfr Performing Wales: People, Memory and Place (Gwasg Prifysgol Cymru, 2018).

Lisa Lewis, ‘O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India’, Gwerddon, 29, Hydref 2019, 28–58.