Lowri Cunnington Wynn


Graddiodd Lowri o Brifysgol Bangor yn 2007 gyda gradd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg. Derbyniodd ysgoloriaeth oddi wrth Fwrdd yr Iaith Gymraeg er mwyn cwblhau ei doethuriaeth yn 2008 sy’n dwyn y teitl ‘Allfudo ymysg Pobl Ifanc o’r Bröydd Cymraeg’. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, bu Lowri’n gweithio’n bennaf yn y sector ymchwil gymdeithasol, a hynny i gwmni ymchwil Wavehill, Prifysgol Bangor a Chomisiynydd y Gymraeg. Erbyn hyn, mae’n ddarlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn cael ei hariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Lowri Cunnington Wynn, ‘“Beth yw’r Ots Gennyf i am Gymru?”: Astudiaeth o allfudo a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg’, Gwerddon, 28, Mawrth 2019, 43-63.