Gruffydd Jones


Mae Gruffydd Jones yn fyfyriwr PhD yn adran IBERS, Prifysgol Aberystwyth, o dan oruchwyliaeth Dr Dylan Gwynn-Jones a Dr John Scullion. Mae ei brosiect yn ymchwilio i sut y mae’r planhigyn ymledol Rhododendron ponticum yn rhyngweithio gyda’i amgylchedd, gyda ffocws penodol ar sut mae’n newid nodweddion biocemegol y pridd. Mae hyn yn cynnwys dylanwadu ar y nifer o faetholion, newid pH a syntheseiddio cyfansoddion tocsig a all effeithio ar dwf rhywogaethau eraill.

Gruffydd Jones, John Scullion, Ana Winters, Rhys Owen, John Ratcliffe, Doug Oliver, a Dylan Gwynn-Jones, ‘Rhododendron ponticum: Hanes ei gyflwyno a’i ymlediad yng Nghymru, y bygythiad i fioamrywiaeth a’r dyfodol’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 20-38.