Jonathan Morris


Mae Jonathan Morris yn gweithio fel Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Ieithyddiaeth ac Ieithyddiaeth Gymhwysol yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau sosioieithyddol ar ddwyieithrwydd a chaffael ail iaith. Mae ganddo ddiddordeb mewn sut y defnyddir ieithoedd ac mewn sut y mae ffactorau cymdeithasol yn dylanwadu ar sut y mae pobl yn cynhyrchu lleferydd mewn cyd-destunau dwyieithog ac ail-iaith. Mae ei waith diweddar yn cynnwys dadansoddiad o /l/ yn lleferydd siaradwyr dwyieithog Cymraeg-Saesneg (Journal of Sociolinguistics) ac astudiaeth o drosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd o fewn y teulu (Llywodraeth Cymru).

Iwan Wyn Rees a Jonathan Morris, ‘Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 39-66.