Anne Marie Carty


Mae Anne Marie Carty yn wneuthurwraig ffilmiau dogfen ac yn ethnograffegydd gweledol gyda dros bum mlynedd ar hugain o brofiad o ddefnyddio ffilm mewn cyfanogiad, ymgysylltiad a datblygiad cymdeithas. Cwblhaodd ei hyfforddiant fel cynhyrchydd ffilm ddogfen yn y National Film and Television School, gan weithio am sawl blwyddyn ym maes teledu darlledu cyn camu i faes ymchwilio academaidd lle y bu’n gweithio fel anthropolegydd gweledol yn y Granada Centre for Visual Anthropology ym Mhrifysgol Manceinion. Hefyd, bu’n gweithio i’r BBC yn Llundain. Ar hyn o bryd, mae’n fyfyrwraig PhD yn CREAM, Prifysgol Westminster.

Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty, ‘Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen’, Gwerddon, 27, Hydref 2018.