Mirain Rhys


Derbyniodd Mirain radd BSc mewn Seicoleg o Brifysgol Bangor cyn astudio tuag at ddoethuriaeth yn yr Ysgol Addysg o dan oruchwyliaeth yr Athro Enlli Thomas, gan dderbyn ei gradd yn 2013. Ei maes oedd effaith addysg ddwyieithog ar sgiliau ieithyddol a gwybyddol plant ynghyd ag agweddau rhieni at ddwyieithrwydd. Ers 2012, mae’n gweithio fel cydymaith ymchwil yn WISERD (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru). Bu’n gweithio gyda’r Athro Chris Taylor ar brosiectau ymchwil yn gwerthuso rhaglenni addysg Llywodraeth Cymru, megis gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen. Bellach, mae’n gweithio ar brosiect Addysg WISERD gyda’r Athro Sally Power.

Mirain Rhys, ‘Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen’, Gwerddon, 26, Mawrth 2018, 39–68.