Neil Hennessy


Mae Neil Hennessy yn Gyfarwyddwr Rhaglen, BSc (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog ac yn ddarlithydd mewn Hyfforddi Chwaraeon gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Teitl ei draethawd PhD yw ‘Datblygu Dyfarnu Rygbi Elitaidd yng Nghymru: Dadansoddiad Beirniadol’. Bu’n ddyfarnwr elitaidd dros Undeb Rygbi Cymru ers 2011 ac mae’n dyfarnu yn y PRO 14, yn y gystadleuaeth EPCR ynghyd â thros Rugby Europe a World Rugby. Mae’n gyn-brop, a bu’n chwarae’n broffesiynol dros Glwb Rygbi Pontypridd.

Carwyn Jones a Neil Hennessy, ‘Y Sgrym: Cyfiawnder a Chyfrifoldeb’, Gwerddon, 25, Hydref 2017, 70–85.