Eifion Jewell


Ar ôl graddio mewn peirianneg fecanyddol o Brifysgol Abertawe, cwblhaodd Eifion Jewell ddoethuriaeth yn y sector egni. Dechreuodd ei yrfa ymchwil drwy gryfhau’r grŵp printio ac araenu electroneg yn y brifysgol, a gweithiodd gyda rhwydwaith cenedlaethol yn hybu technoleg electronig a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio prosesau printio. Symudodd i SPECIFIC i gymryd cyfrifoldeb dros gynllunio ffatri beilot a datblygu dulliau newydd o greu cynhyrchion sy’n datrys ceisio anghenion egni adeiladau. Mae’n awdur 60 o gyhoeddiadau mewn cylchgronau a phapurau i gynadleddau ac wedi bod yn siaradwr gwadd mewn sawl cynhadledd ryngwladol. Ei brif ddiddordeb ymchwil yw defnyddio prosesau printio ac araenu i greu cynnyrch electronig.

Eifion Jewell, Tim Claypole a David Gethin, ‘Dadansoddiad o berfformiad lampau electroymoleuol printiedig ar is-haen ddi-draidd’, Gwerddon, 25, Hydref 2017, 30–44.