D. Densil Morgan


Mae D. Densil Morgan yn Athro Emeritws mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, ac yn gyn-Athro Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Ysgrifennodd yn helaeth ar hanes crefydd yng Nghymru ac mae’n arbenigwr ar waith y diwinydd o’r Swistir, Karl Barth. Ymhlith ei gyfrolau y mae Lewis Edwards a Pennar Davies yn y gyfres 'Dawn Dweud', Edward Matthews Ewenni yng nghyfres 'Llên y Llenor', a golygodd y casgliad Thomas Charles o’r Bala. Mae’n gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

D. Densil Morgan, 'Yr Ymateb Cynnar i Astudiaeth Saunders Lewis, Williams Pantycelyn', Gwerddon, 24, Awst 2017, 51-65.