Gareth Evans-Jones


Daw Gareth Evans-Jones o Farian-glas, Ynys Môn. Graddiodd mewn Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol o Brifysgol Bangor yn 2012 gan barhau yn y Brifysgol i ddilyn cwrs MA mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol. Cwblhaodd gwrs PhD dan nawdd yr AHRC ar y cyd rhwng Ysgol y Gymraeg ac Ysgol Athroniaeth a Chrefydd, Prifysgol Bangor. Maes ei ymchwil oedd y dadleuon Beiblaidd ynghylch caethwasiaeth ar dudalennau gwasg gyfnodol Gymraeg America yn ystod y cyfnod 1838-1868. Bellach, mae’n ddarlithydd mewn Athroniaeth a Chrefydd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth, a Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor.

Gareth Evans-Jones, ‘Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 58–84.

Gareth Evans-Jones, ‘’Does dim gwadu ar Etifeddiaeth’: Astudiaeth o’r modd yr ymdrinnir ag etifeddiaeth yn Ac Eto Nid Myfi a detholiad o straeon byrion John Gwilym Jones’, Gwerddon, 28, Mawrth 2019, 21-42.