Cyfranwyr

Yma gellir darganfod mwy am y sawl sydd wedi cyfrannu erthygl i Gwerddon. Cliciwch ar eu henwau isod.

(Gwybodaeth yn gyfredol pan gyhoeddwyd yr erthygl.)


Hunydd Andrews

Prifysgol Bangor

Arddun Hedydd Arwyn

Prifysgol Aberystwyth

Sally Baker

Prifysgol Bangor

Ben Barr

Prifysgol Caerdydd

Gwyn Bellamy

Prifysgol Glasgow

Hanna Binks

Prifysgol Bangor

Nia Blackwell

Prifysgol Aberystwyth

Robert Bowen

Prifysgol Abertawe


Brian J. Brown

Prifysgol de Montfort

Anne Marie Carty

CREAM, Prifysgol Westminster

T. Robin Chapman

Prifysgol Aberystwyth

Jessica J. Clapham

Prifysgol Bangor

Gareth Clubb

Cyfeillion y Ddaear

Ffion Curtis et al.

Prifysgol Aberystwyth


Seiriol Dafydd

Prifysgol Abertawe

A. Russell Davies

Prifysgol Caerdydd

Ceri Davies

Prifysgol AbertaweMyfanwy Davies

Prifysgol Bangor / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prysor Mason Davies ac Emily Parry

Prifysgol Aberystwyth

Tudur Davies

Prifysgol Aberystwyth / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Alison Rees Edwards

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Arwyn Edwards

Prifysgol Aberystwyth

Lowri Edwards, Anna Bryant ac Anwen Mair Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Catrin Wyn Edwards

Prifysgol Aberystwyth

Siân Edwards

Prifysgol Abertawe

Steven Edwards

Prifysgol Abertawe

Anwen Elias

Prifysgol Aberystwyth

Osian Elias

Prifysgol Abertawe

Gareth Evans-Jones

Prifysgol Bangor

Hywel Turner Evans

Prifysgol Abertawe

Charlotte Greenway

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwenno Griffith

Prifysgol Caerdydd

Hywel Meilyr Griffiths

Prifysgol Aberystwyth

Sara Borda Green

Prifysgol Bangor

Rhys ap Gwent

Prifysgol Abertawe

Hefin Gwilym

Prifysgol Bangor

Sioned Haf

Prifysgol Bangor / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Tegwyn Harris

Prifysgol Caerwysg

Neil Hennessy

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Rhian Siân Hodges

Prifysgol Bangor

Jerry Hunter

Prifysgol Bangor

Catrin Fflur Huws

Prifysgol Aberystwyth

Sharon Huws

Prifysgol Aberystwyth

Elen Ifan

Prifysgol Caerdydd

Gwawr Ifan

Prifysgol Bangor / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Hywel Iorwerth

Prifysgol Metropolitan Caerdydd


Eifion Jewell

Prifysgol Abertawe

Rhianedd Jewell

Prifysgol Abertawe

Philip Jonathan

Prifysgol Caerhirfryn

Aled Gruffydd Jones

Prifysgol Aberystwyth

Anwen Jones

Prifysgol Aberystwyth

Bryn Jones

Prifysgol Bangor

Carwyn Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cennydd Jones

Prifysgol Aberystwyth

Cerys Jones

Prifysgol Aberystwyth

Craig Owen Jones

Prifysgol Bangor

Gruffydd Jones

Prifysgol Aberystwyth


Manon Jones

Prifysgol Bangor

Meilyr Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd


Rhys Dafydd Jones

Prifysgol Aberystwyth / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Huw Lewis

Prifysgol Aberystwyth

Lisa Lewis

Prifysgol De Cymru

W. Gwyn Lewis

Prifysgol Bangor

Geraldine Lublin

Prifysgol Abertawe / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynan Llwyd

Prifysgol Caerdydd

Diarmait Mac Giolla Chríost

Prifysgol CaerdyddGethin H. Matthews

Prifysgol Abertawe / Coleg Cymraeg Cenedlaethol


Rhian Meara

Prifysgol Abertawe

D. Densil Morgan

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Huw Morgan

Prifysgol Aberystwyth / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Jonathan Morris

Prifysgol Caerdydd

Steve Morris

Prifysgol Abertawe

Wyn Morris

Prifysgol Aberystwyth


Rowan O'Neill

Prifysgol Aberystwyth

Helen Ougham a Howard Thomas

Prifysgol Aberystwyth

Huw Dylan Owen

Prifysgol Abertawe


R. Gwynedd Parry

Prifysgol Abertawe

Mike Pearson

Prifysgol Aberystwyth

John D. Phillips

Prifysgol Yamaguchi, Siapan

Meilyr Powel

Prifysgol Abertawe

Huw Pritchard

Prifysgol Bangor

Eleri Pryse

Prifysgol Aberystwyth

Iwan Wyn Rees

Prifysgol Caerdydd

Osian Rees

Prifysgol Bangor

Daniel Roberts

Prifysgol Bangor

Owen Wyn Roberts

Prifysgol Aberystwyth

Paula Roberts

Prifysgol Bangor / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Elin Royles

Prifysgol Aberystwyth

Mirain Rhys

WISERD

Leila Salisbury

Prifysgol Bangor

Gwennan Mair Schiavone

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ben Screen

Prifysgol Caerdydd


Dafydd Sills-Jones

Prifysgol Aberystwyth

Christopher Shank

Prifysgol Bangor

Lisa Sheppard

Prifysgol Caerdydd

Jeff Smith

Prifysgol Aberystwyth

Sophie Smith

Prifysgol Abertawe

Enlli M. Thomas

Prifysgol Bangor

M. Wynn Thomas

Prifysgol Abertawe


Wyn Thomas

Prifysgol Bangor

Gareth Watkins

Prifysgol Abertawe

Peredur Webb-Davies

Prifysgol Bangor

Gerwyn Wiliams

Prifysgol Bangor

Huw L. Williams

Prifysgol Caerdydd

Ioan Williams

Prifysgol Aberystwyth

Nia Davies Williams

Prifysgol Bangor

Sel Williams

Prifysgol Bangor

David Willis

Prifysgol Caergrawnt

Lowri Cunnington Wynn

Prifysgol Aberystwyth