Dr Hywel Griffiths


Mae Hywel Meilyr Griffiths yn ddarlithydd yn Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Mae'n is-olygydd Gwerddon. Teitl ei ddoethuriaeth, a gyllidwyd drwy un o Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, oedd ‘Ansefydlogrwydd fertigol ar afonydd Cymru yn ystod y cyfnod hanesyddol’. Cafodd ei eni a’i fagu yn Llangynog, ger Caerfyrddin, gan dderbyn ei addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, cyn graddio mewn Daearyddiaeth a Mathemateg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys ymateb afonydd i newidiadau hinsoddol yr Holosîn, a gweithgareddau anthropogenig, prosesau erydiad a dyddodiad, a’r rhyngweithio rhwng geomorffoleg ac archaeoleg.