Dr Rhian Hodges


Brodor o Fargod, Cwm Rhymni yw Dr Rhian Siân Hodges. Mae’n gyd-ddisgybl Ysgol Gilfach Fargod ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac y mae wedi ymgartrefu yn y Gogledd ers pumtheg blynedd bellach. Fe ddaeth i Fangor er mwyn astudio B.A. Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg a graddiodd â gradd Dosbarth Cyntaf yn 2005. Yna, astudiodd gradd M.A. Ymchwil a Pholisi Cymdeithasol yn 2006 cyn mynd ymlaen i astudio PhD ym maes Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol rhwng 2006 a 2009 ar gymhellion rhieni di-Gymraeg dros ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant.

Mae Dr Hodges yn Ddarlithydd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor. O 2012 i 2017 roedd yn Ddarlithydd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ers 2011, mae’n Gyfarwyddwr yr M.A. Polisi a Chynllunio Ieithyddol ac yn ymddiddori mewn nifer o feysydd ymchwil hollbwysig y maes. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys polisi a chynllunio ieithyddol yng Nghymru a thu hwnt, addysg cyfrwng Cymraeg, defnydd yr iaith Gymraeg, siaradwyr newydd yr iaith Gymraeg a throsglwyddo iaith o fewn yr aelwyd, y gymuned, addysg a’r gweithle.
Mae’n rhan o dîm dysgu’r radd Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol ym Mangor ac yn darlithio nifer o fodiwlau isradd ac ôl-radd amrywiol ar Gynllunio Ieithyddol, Cymdeithaseg Cerddoriaeth, Addysg, Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

Mae’n Gymrawd Ymchwil WISERD, yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac yn aelod o’r Sefydliad Materion Cymreig. Mae’n teithio yn aml i Brifysgol Gwlad y Basg ar Gyfnewid Staff Erasmus.

Mae Rhian yn byw ym Mangor gyda’i gŵr, Matt ac yn mwynhau chwarae tennis, teithio, gwrando ar gerddoriaeth fyw, gwylio ffilmau a mynd am dro.