Yr Athro R. Gwynedd Parry


Mae R. Gwynedd Parry yn Athro yn y Gyfraith a Hanes y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe.