Yr Athro Ioan Williams


Ioan Miles Williams oedd Golygydd cyntaf Gwerddon. Gwasanaethodd fel pennaeth yr Adran Ddrama ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 1989 a 1993. Ar ôl i’r Adran newid i fod yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, bu’n Athro a Phennaeth tan ei ymddeoliad yn 2008 gan wasanaethu hefyd am nifer o flynyddoedd fel Cyfarwyddwr y Ddarpariaeth Gymraeg. Rhwng 1996 a 2000 cyhoeddodd ddramâu cyflawn J. Saunders Lewis mewn dwy gyfrol ac yn 2006 cyhoeddodd astudiaeth o hanes y Mudiad Drama yng Nghymru rhwng 1880-1940. Yn 1996, fel aelod o Fwrdd Prifysgol Cymru Dros Ddysgu Drwy’r Gymraeg, cyflwynodd bapur lle amlinellwyd y prosiect a arweiniodd at sefydlu Gwerddon. Bu'n Olygydd Gwerddon rhwng 2007-14.