Yr Athro Simon Ward


Yr Athro Simon Ward yw Athro Sêr Cymru ym maes Darganfod Cyffuriau Trosiadol, ac ef yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.