Yr Athro Philip Jonathan


Mae Philip Jonathan yn Athro Ystategau Amgylcheddol a Gwyddor Ddata ym Mhrifysgol Caerhirfryn, ac yn Brif Ystadegydd Shell.