Dr Paula Roberts


Mae Paula yn uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol yn Mhrifysgol Bangor. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y broses o gylchu maetholion mewn planhigion, sut mae mewnbynnau organig neu lygredd yn effeithio ar y prosesau hyn a chyfraniad y prosesau hyn i grynodiad nwyon tŷ gwydr. Mae’n gyfrifol am sawl modiwl yn ymwneud â’r prif elfennau o ddeall ecosystemau a’r prosesau sy’n eu rheoli, a chyhoeddodd dros 30 o bapurau gwyddonol yn canolbwyntio ar y prosesau hyn.

Bu Paula’n gweithio fel warden cefn gwlad cyn dod i Brifysgol Bangor fel myfyrwraig hŷn i astudio BSc Gwyddorau Amgylcheddol. Aeth yn ei blaen i wneud doethuriaeth yn edrych ar effeithiau pryfed genwair ar brosesau cylchu maetholion mewn pridd ac mewn gwastraff organig. Am dair blynedd, bu’n gweithio fel ‘ôl-ddoethur’ ar brosiectau yn yr Antarctig cyn cael ei phenodi i’w swydd ddarlithio bresennol a gychwynnodd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.