Dolenni

Ceir sawl adnodd cyfrwng Cymraeg ar y we i ysgolheigion gan gynnwys nifer o gyfnodolion arbenigol sydd yn canolbwyntio ar un ddisgyblaeth. Gweler rhai dolenni a allai fod o ddiddordeb isod.

Os ydych chi’n gwybod am adnoddau neu wefannau academaidd Cymraeg o ddiddordeb, anfonwch e-bost atom (gwybodaeth@gwerddon.org).


Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

https://www.porth.ac.uk/

Mae'r Porth Adnoddau yn cynnwys sawl math o ddeunydd ysgolheigaidd amrywiol.


Canolfan Bedwyr

http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/

Adnodd ieithyddol defnyddiol arall sy'n cynnwys sawl pecyn ieithyddol megis Cysgliad a Cysill.


Geiriadur Prifysgol Cymru

http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.


Y Llyfrgell Genedlaethol

http://www.llgc.org.uk

Cronfa gyfoethog o wybodaeth, gan gynnwys catalogau cyflawn ar fywyd a hanes Cymru.