Issue 9, December 2011


Issue 9, December 2011

Rheithgorau Dwyieithog: Penbleth Geltaidd?
(Bilingual Juries: A Celtic Dilemma?)
Professor R. Gwynedd Parry

Llais y dysgwr: Profiadau oedolion sydd yn dysgu Cymraeg yng ngogledd Cymru
(The learner's voice: The experiences of adults learning Welsh in north Wales)
Hunydd Andrews

'Ar wasgar hyd y fro': Arbrawf mewn darllen rhyngddisgyblaethol
('Ar wasgar hyd y fro': An experiment in inter-disciplinary reading)
Dr T. Robin Chapman & Dr Dafydd Sills-Jones