Issue 7, January 2011


Issue 7, January 2011

Amrywio ieithyddol ymhlith siaradwyr Cymraeg Treorci ar ddiwedd y saithdegau
(Linguistic variation amongst Welsh speakers in Treorchy at the end of the seventies)
Phylip Brake

Pleidiau cenedlaetholgar lleiafrifol ac ymaddasu i ddatganoli: Astudiaeth gymharol o Blaid Cymru a'r Bloque Nacionalista Galego
(Minority nationalist parties and their adaption to devolution: A comparative study of Plaid Cymru and the Bloque Nacionalista Galego)
Dr Anwen Elias

Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: Adolygu'r cyd-destun rhyngwladol
(Bilingual education in the twenty-first century: A review of the international context)
Dr W. Gwyn Lewis