Issue 6, July 2010


Issue 6, July 2010

'Tua'r goleuni': Rhesymau rhieni dros ddewis addysg Gymraeg i'w plant yng Nghwm Rhymni
(‘Towards the light’: Parents’ reasons for choosing Welsh education for their children in Cwm Rhymni)
Dr Rhian Siân Hodges

Hinsawdd hanesyddol: Potensial ffynonellau dogfennol Cymru
(Historical climate: The potential of Wales’s documentary sources)
Cerys Jones et al.

Y Gymraeg yn amod cyflogaeth: Cam derbyniol o safbwynt rhyddfrydol?
(Welsh as a job requirement: An acceptable step from a liberal perspective?)
Dr Huw Lewis