Issue 5, January 2010


Issue 5, January 2010

'Amrywiaeth Caleidosgopig': Addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw
('Kaleidoscopic Variety’: Bilingual education in Wales today)
Bryn Jones

Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia
(Regional government and civil society in Wales and Catalonia)
Dr Elin Royles

Golwg ar ganeuon serch Iolo Morganwg, gyda sylw arbennig i’r 'Ferch o’r Scerr'
(The love-songs of Iolo Morganwg, with particular reference to ‘Y Ferch o'r Scerr’ (‘The Lady of Sker’))
Leila Salisbury