Issue 33


Issue 33
October 2021

Editorial
Dr Anwen Jones

Astudiaethau cerddo-lenyddol yng Nghymru: y diffyg a'r galw
(‘Musico-literary studies in Wales: omissions and opportunities’)
Elen Ifan

Adnabod y peryglon – dadansoddiad cychwynnol o gamblo ymysg myfyrwyr chwaraeon
(‘Seeing the risks – a preliminary analysis of gambling among student athletes’)
Carwyn Jones, Meilyr Jones & Daisie Mayes

Cronni Plasma o Bositronau
(‘Psitron Plasma Accumulation’)
Hywel Turner Evans & Aled Isaac

Cynrychioliad amharamedrig ar gyfer cyd-newidynnau amlddimensiynol mewn model gwerthoedd eithaf, â chymhwysiad eigionegol
(‘A non-parametric representation for multi-dimensional covariates in an extreme value model, with oceanographic application’)
Philip Jonathan