Issue 32


Issue 32
March 2021

Editorial
Dr Anwen Jones

Agweddau Athrawon tuag at ADCG: Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer y Dyfodol
(‘Teachers' Attitudes towards ADHD: A Review and Recommendations for the Future’)
Charlotte Greenway ac Alison Rees Edwards

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig a'r Undeb Ewropeaidd: Crefydd a Llywodraethiant yn yr Unfed Ganrif ar Hugain
(‘The Roman Catholic Church and the European Union: Religion and Governance in the Twenty-first Century’)
Einion Dafydd

Perthnasedd Poen ac Undonedd: Kate Roberts a Ffuglen y 1930au
(‘The Relevance of Pain and Monotony: Kate Roberts and Fiction of the 1930s’)
Jerry Hunter

Adolygiad o Ffynonellau Amgylcheddol Twbercwlosis Buchol (Mycobacterium bovis)
(‘A review of environmental resevoirs of bovine tuberculosis (Mycobacterium bovis)’)
Cennydd Owen Jones, Arwyn Edwards a Hefin Wyn Wiilliams